Vẽ lá số chiêm tinh (lập bản đồ sao)


Trang chính   Bầu trời bây giờ   Tìm giờ sinh bằng giờ Mặt Trời mọc
Nhập thông tin  * Điền vào mọi ô trống
Họ tên:       Giới tính:
Ngày*:       Tháng*:      Năm*:   (650 AD - 4649 AD sau Công Nguyên)
Giờ*:       Phút*:     (nếu bạn không biết giờ sinh, chọn 12 giờ [trưa] hoặc nhập vào giờ Mặt Trời mọc cho ngày sinh đó)

Có 2 thao tác quan trọng tiếp sau đây mà bạn cần chọn đúng để có lá số chính xác.
1 - Chọn "Nơi Sinh"
2 - Chọn "Múi Giờ"
Nếu bạn sinh ra ở Việt Nam, bạn chỉ cần chọn "Nơi Sinh" trên bản đồ, và không cần chọn "Múi Giờ" (đã mặc định sẵn cho bạn). Nếu nơi bạn sinh ra không phải là Việt Nam, sau khi bấm vào "Nơi Sinh" của bạn trên bản đồ, bạn cần phải chọn "Múi Giờ" thích hợp của nơi mà bạn sinh ra. Ví dụ, nếu bạn sinh ra ở San Francisco, California, sau khi bấm vào "San Francisco" trên bản đồ, bạn cần chọn múi giờ "-8:00" (Pacific Time) cho địa phương đó. Việc chọn "Nơi Sinh" và "Múi Giờ" rất quan trọng, vì nó quyết định Điểm Mọc (Ascendant) và sự phân chia các cung Nhà (Houses) trên lá số của bạn.


Nơi sinh - chọn nơi sinh của bạn bằng cách kéo và bấm vào một địa điểm trong bản đồ dưới đây (kinh tuyến và vĩ tuyến sẽ được tự động điền vào các ô bên phải giúp cho bạn). Bạn có thể zoom lớn nhỏ trên bản đồ tùy thích.
Nếu bản đồ không hiện ra, bạn có thể đóng rồi mở lại trang này trong trình duyệt máy bạn.


Vĩ tuyến:
 °   '  "Kinh tuyến:
°   '  "Dùng tọa độ nơi sinh theo:
Độ ° Phút ' Giây "
Độ thập phân (DD/decimal - mặc định)

Chọn múi giờ:

Múi giờ mặc định cho Việt Nam là +7:00. Chọn múi giờ khác nếu bạn sinh ra ở địa phương khác.
Ngoài ra, nếu bạn sinh ra ở miền Nam Việt Nam trước 1975 (dưới vĩ tuyến thứ 17), bạn có thể cần phải điều chỉnh múi giờ thành +8:00 tùy theo năm sinh bạn thuộc giai đoạn nào. Bạn có thể tham khảo chi tiết mọi quá trình thay đổi múi giờ trong lịch sử Việt Nam ở đây.
Các bạn sinh ra ở miền Bắc Việt Nam không cần thay đổi múi giờ mặc định.

Chọn hệ thống cung Nhà cho lá số: