Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Nhân Mã 23°36'48"
Mặt Trăng  Bọ Cạp 22°22'32"
Thủy Tinh  Nhân Mã 18°05'21" R
Kim Tinh  Nhân Mã 17°38'54"
Hỏa Tinh  Bọ Cạp 03°47'29"
Mộc Tinh  Bọ Cạp 13°56'10"
Thổ Tinh  Nhân Mã 29°26'07"
Thiên Vương Tinh  Dương Cưu 24°42'43" R
Hải Vương Tinh  Song Ngư 11°36'53"
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 18°14'01"
Chiron  Song Ngư 24°21'46"
Lilith  Ngư Dương 04°02'24"
Long Thủ  Sư Tử 16°26'21" R
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
Mặt Trờitam hợp 120° vớiThiên Vương Tinh1.10
Mặt Trờivuông góc 90° vớiChiron0.75
 
Mặt Trăngngũ chiếu 150° vớiThiên Vương Tinh2.34
Mặt Trăngtam hợp 120° vớiChiron1.99
 
Thủy Tinhtrùng tụ 0° vớiKim Tinh0.44
Thủy Tinhtam hợp 120° vớiLong Thủ1.65
 
Kim Tinhtrùng tụ 0° vớiThủy Tinh0.44
Kim Tinhtam hợp 120° vớiLong Thủ1.21
 
Hỏa Tinhlục hợp 60° vớiLilith0.25
 
Mộc Tinhtam hợp 120° vớiHải Vương Tinh2.32
Mộc Tinhvuông góc 90° vớiLong Thủ2.50
 
 
Thiên Vương Tinhtam hợp 120° vớiMặt Trời1.10
Thiên Vương Tinhngũ chiếu 150° vớiMặt Trăng2.34
 
Hải Vương Tinhtam hợp 120° vớiMộc Tinh2.32
 
Diêm Vương Tinhngũ chiếu 150° vớiLong Thủ1.79
 
Chironvuông góc 90° vớiMặt Trời0.75
Chirontam hợp 120° vớiMặt Trăng1.99
 
Lilithlục hợp 60° vớiHỏa Tinh0.25
 
Long Thủtam hợp 120° vớiThủy Tinh1.65
Long Thủtam hợp 120° vớiKim Tinh1.21
Long Thủvuông góc 90° vớiMộc Tinh2.50
Long Thủngũ chiếu 150° vớiDiêm Vương Tinh1.79