Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Thiên Xứng 02°50'34"
Mặt Trăng  Dương Cưu 12°56'58"
Thủy Tinh  Thiên Xứng 06°49'50"
Kim Tinh  Bọ Cạp 09°05'46"
Hỏa Tinh  Bảo Bình 04°05'15"
Mộc Tinh  Bọ Cạp 21°09'19"
Thổ Tinh  Ngư Dương 02°51'09"
Thiên Vương Tinh  Kim Ngưu 01°38'30" R
Hải Vương Tinh  Song Ngư 14°35'15" R
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 18°45'46" R
Chiron  Dương Cưu 00°00'04" R
Lilith  Bảo Bình 05°36'50"
Long Thủ  Sư Tử 04°12'44" R
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
Mặt Trờitam hợp 120° vớiHỏa Tinh1.24
Mặt Trờivuông góc 90° vớiThổ Tinh0.01
Mặt Trờingũ chiếu 150° vớiThiên Vương Tinh1.20
Mặt Trờiđối góc 180° vớiChiron2.84
Mặt Trờitam hợp 120° vớiLilith2.77
Mặt Trờilục hợp 60° vớiLong Thủ1.37
 
 
Thủy Tinhtam hợp 120° vớiHỏa Tinh2.74
Thủy Tinhtam hợp 120° vớiLilith1.22
Thủy Tinhlục hợp 60° vớiLong Thủ2.62
 
 
Hỏa Tinhtam hợp 120° vớiMặt Trời1.24
Hỏa Tinhtam hợp 120° vớiThủy Tinh2.74
Hỏa Tinhvuông góc 90° vớiThiên Vương Tinh2.45
Hỏa Tinhtrùng tụ 0° vớiLilith1.53
Hỏa Tinhđối góc 180° vớiLong Thủ0.12
 
Mộc Tinhlục hợp 60° vớiDiêm Vương Tinh2.39
 
Thổ Tinhvuông góc 90° vớiMặt Trời0.01
Thổ Tinhtam hợp 120° vớiThiên Vương Tinh1.21
Thổ Tinhvuông góc 90° vớiChiron2.85
Thổ Tinhngũ chiếu 150° vớiLong Thủ1.36
 
Thiên Vương Tinhngũ chiếu 150° vớiMặt Trời1.20
Thiên Vương Tinhvuông góc 90° vớiHỏa Tinh2.45
Thiên Vương Tinhtam hợp 120° vớiThổ Tinh1.21
Thiên Vương Tinhvuông góc 90° vớiLong Thủ2.57
 
 
Diêm Vương Tinhlục hợp 60° vớiMộc Tinh2.39
 
Chironđối góc 180° vớiMặt Trời2.84
Chironvuông góc 90° vớiThổ Tinh2.85
 
Lilithtam hợp 120° vớiMặt Trời2.77
Lilithtam hợp 120° vớiThủy Tinh1.22
Lilithtrùng tụ 0° vớiHỏa Tinh1.53
Lilithđối góc 180° vớiLong Thủ1.40
 
Long Thủlục hợp 60° vớiMặt Trời1.37
Long Thủlục hợp 60° vớiThủy Tinh2.62
Long Thủđối góc 180° vớiHỏa Tinh0.12
Long Thủngũ chiếu 150° vớiThổ Tinh1.36
Long Thủvuông góc 90° vớiThiên Vương Tinh2.57
Long Thủđối góc 180° vớiLilith1.40