Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Cự Giải 23°51'22"
Mặt Trăng  Xử Nữ 10°20'50"
Thủy Tinh  Sư Tử 19°46'28"
Kim Tinh  Xử Nữ 07°02'14"
Hỏa Tinh  Bảo Bình 06°53'42" R
Mộc Tinh  Bọ Cạp 13°23'39"
Thổ Tinh  Ngư Dương 04°30'19" R
Thiên Vương Tinh  Kim Ngưu 02°21'35"
Hải Vương Tinh  Song Ngư 16°17'45" R
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 19°55'26" R
Chiron  Dương Cưu 02°22'03" R
Lilith  Ngư Dương 27°41'27"
Long Thủ  Sư Tử 05°54'30"
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
 
 
Thủy Tinhngũ chiếu 150° vớiDiêm Vương Tinh0.15
 
Kim Tinhngũ chiếu 150° vớiHỏa Tinh0.14
Kim Tinhtam hợp 120° vớiThổ Tinh2.53
 
Hỏa Tinhngũ chiếu 150° vớiKim Tinh0.14
Hỏa Tinhđối góc 180° vớiLong Thủ0.99
 
Mộc Tinhtam hợp 120° vớiHải Vương Tinh2.90
 
Thổ Tinhtam hợp 120° vớiKim Tinh2.53
Thổ Tinhtam hợp 120° vớiThiên Vương Tinh2.15
Thổ Tinhvuông góc 90° vớiChiron2.14
Thổ Tinhngũ chiếu 150° vớiLong Thủ1.40
 
Thiên Vương Tinhtam hợp 120° vớiThổ Tinh2.15
 
Hải Vương Tinhtam hợp 120° vớiMộc Tinh2.90
 
Diêm Vương Tinhngũ chiếu 150° vớiThủy Tinh0.15
 
Chironvuông góc 90° vớiThổ Tinh2.14
 
 
Long Thủđối góc 180° vớiHỏa Tinh0.99
Long Thủngũ chiếu 150° vớiThổ Tinh1.40