Vẽ lá số mới   Trang chính   Bầu trời bây giờ   Tìm giờ sinh bằng giờ Mặt Trời mọc

Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Kim Ngưu 02°52'58"
Mặt Trăng  Xử Nữ 03°36'35"
Thủy Tinh  Kim Ngưu 07°10'39"
Kim Tinh  Kim Ngưu 09°56'50"
Hỏa Tinh  Song Tử 29°35'14"
Mộc Tinh  Bảo Bình 27°07'13"
Thổ Tinh  Bảo Bình 12°45'46"
Thiên Vương Tinh  Kim Ngưu 10°13'11"
Hải Vương Tinh  Song Ngư 22°09'03"
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 26°48'07"
Chiron  Dương Cưu 10°15'52"
Lilith  Kim Ngưu 20°24'25"
Long Thủ / La Hầu / Moon Node (Thật / True)  Song Tử 11°25'16" R
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
Mặt Trờitam hợp 120° vớiMặt Trăng0.73
 
Mặt Trăngtam hợp 120° vớiMặt Trời0.73
 
Thủy Tinhtrùng tụ 0° vớiKim Tinh2.77
 
Kim Tinhtrùng tụ 0° vớiThủy Tinh2.77
Kim Tinhvuông góc 90° vớiThổ Tinh2.82
Kim Tinhtrùng tụ 0° vớiThiên Vương Tinh0.27
 
Hỏa Tinhtam hợp 120° vớiMộc Tinh2.47
Hỏa Tinhngũ chiếu 150° vớiDiêm Vương Tinh2.79
 
Mộc Tinhtam hợp 120° vớiHỏa Tinh2.47
 
Thổ Tinhvuông góc 90° vớiKim Tinh2.82
Thổ Tinhvuông góc 90° vớiThiên Vương Tinh2.54
Thổ Tinhlục hợp 60° vớiChiron2.50
Thổ Tinhtam hợp 120° vớiLong Thủ1.34
 
Thiên Vương Tinhtrùng tụ 0° vớiKim Tinh0.27
Thiên Vương Tinhvuông góc 90° vớiThổ Tinh2.54
 
Hải Vương Tinhlục hợp 60° vớiLilith1.74
 
Diêm Vương Tinhngũ chiếu 150° vớiHỏa Tinh2.79
 
Chironlục hợp 60° vớiThổ Tinh2.50
Chironlục hợp 60° vớiLong Thủ1.16
 
Lilithlục hợp 60° vớiHải Vương Tinh1.74
 
Long Thủtam hợp 120° vớiThổ Tinh1.34
Long Thủlục hợp 60° vớiChiron1.16