Vẽ lá số mới   Trang chính   Bầu trời bây giờ   Tìm giờ sinh bằng giờ Mặt Trời mọc

Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Bọ Cạp 00°00'04"
Mặt Trăng  Ngư Dương 22°45'43"
Thủy Tinh  Bọ Cạp 06°16'22" R
Kim Tinh  Xử Nữ 23°49'48"
Hỏa Tinh  Dương Cưu 18°23'13" R
Mộc Tinh  Ngư Dương 19°52'15"
Thổ Tinh  Ngư Dương 25°48'10"
Thiên Vương Tinh  Kim Ngưu 09°02'25" R
Hải Vương Tinh  Song Ngư 18°31'59" R
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 22°34'14"
Chiron  Dương Cưu 06°09'09" R
Lilith  Kim Ngưu 00°10'39"
Long Thủ / La Hầu / Moon Node (Thật / True)  Song Tử 21°20'01"
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
Mặt Trờiđối góc 180° vớiLilith0.18
 
Mặt Trăngtam hợp 120° vớiKim Tinh1.07
Mặt Trăngtrùng tụ 0° vớiMộc Tinh2.89
Mặt Trăngtrùng tụ 0° vớiDiêm Vương Tinh0.19
Mặt Trăngngũ chiếu 150° vớiLong Thủ1.43
 
Thủy Tinhđối góc 180° vớiThiên Vương Tinh2.77
Thủy Tinhngũ chiếu 150° vớiChiron0.12
 
Kim Tinhtam hợp 120° vớiMặt Trăng1.07
Kim Tinhtam hợp 120° vớiThổ Tinh1.97
Kim Tinhtam hợp 120° vớiDiêm Vương Tinh1.26
Kim Tinhvuông góc 90° vớiLong Thủ2.50
 
Hỏa Tinhvuông góc 90° vớiMộc Tinh1.48
Hỏa Tinhlục hợp 60° vớiLong Thủ2.95
 
Mộc Tinhtrùng tụ 0° vớiMặt Trăng2.89
Mộc Tinhvuông góc 90° vớiHỏa Tinh1.48
Mộc Tinhlục hợp 60° vớiHải Vương Tinh1.34
Mộc Tinhtrùng tụ 0° vớiDiêm Vương Tinh2.70
Mộc Tinhngũ chiếu 150° vớiLong Thủ1.46
 
Thổ Tinhtam hợp 120° vớiKim Tinh1.97
 
Thiên Vương Tinhđối góc 180° vớiThủy Tinh2.77
 
Hải Vương Tinhlục hợp 60° vớiMộc Tinh1.34
Hải Vương Tinhvuông góc 90° vớiLong Thủ2.80
 
Diêm Vương Tinhtrùng tụ 0° vớiMặt Trăng0.19
Diêm Vương Tinhtam hợp 120° vớiKim Tinh1.26
Diêm Vương Tinhtrùng tụ 0° vớiMộc Tinh2.70
Diêm Vương Tinhngũ chiếu 150° vớiLong Thủ1.24
 
Chironngũ chiếu 150° vớiThủy Tinh0.12
 
Lilithđối góc 180° vớiMặt Trời0.18
 
Long Thủngũ chiếu 150° vớiMặt Trăng1.43
Long Thủvuông góc 90° vớiKim Tinh2.50
Long Thủlục hợp 60° vớiHỏa Tinh2.95
Long Thủngũ chiếu 150° vớiMộc Tinh1.46
Long Thủvuông góc 90° vớiHải Vương Tinh2.80
Long Thủngũ chiếu 150° vớiDiêm Vương Tinh1.24