Vẽ lá số mới   Trang chính   Bầu trời bây giờ   Tìm giờ sinh bằng giờ Mặt Trời mọc

Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Ngư Dương 27°18'57"
Mặt Trăng  Song Ngư 16°38'55"
Thủy Tinh  Bảo Bình 13°55'38"
Kim Tinh  Ngư Dương 10°44'45"
Hỏa Tinh  Kim Ngưu 04°55'00"
Mộc Tinh  Bảo Bình 06°33'22"
Thổ Tinh  Bảo Bình 03°31'06"
Thiên Vương Tinh  Kim Ngưu 06°43'31"
Hải Vương Tinh  Song Ngư 18°50'18"
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 24°43'31"
Chiron  Dương Cưu 05°24'42"
Lilith  Kim Ngưu 09°47'22"
Long Thủ / La Hầu / Moon Node (Thật / True)  Song Tử 19°15'35" R
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
Mặt Trờitrùng tụ 0° vớiDiêm Vương Tinh2.59
 
Mặt Trăngtrùng tụ 0° vớiHải Vương Tinh2.19
Mặt Trăngvuông góc 90° vớiLong Thủ2.61
 
 
Kim Tinhtam hợp 120° vớiLilith0.96
 
Hỏa Tinhvuông góc 90° vớiMộc Tinh1.64
Hỏa Tinhvuông góc 90° vớiThổ Tinh1.40
Hỏa Tinhtrùng tụ 0° vớiThiên Vương Tinh1.81
 
Mộc Tinhvuông góc 90° vớiHỏa Tinh1.64
Mộc Tinhvuông góc 90° vớiThiên Vương Tinh0.17
Mộc Tinhlục hợp 60° vớiChiron1.14
 
Thổ Tinhvuông góc 90° vớiHỏa Tinh1.40
Thổ Tinhlục hợp 60° vớiChiron1.89
 
Thiên Vương Tinhtrùng tụ 0° vớiHỏa Tinh1.81
Thiên Vương Tinhvuông góc 90° vớiMộc Tinh0.17
 
Hải Vương Tinhtrùng tụ 0° vớiMặt Trăng2.19
Hải Vương Tinhvuông góc 90° vớiLong Thủ0.42
 
Diêm Vương Tinhtrùng tụ 0° vớiMặt Trời2.59
 
Chironlục hợp 60° vớiMộc Tinh1.14
Chironlục hợp 60° vớiThổ Tinh1.89
 
Lilithtam hợp 120° vớiKim Tinh0.96
 
Long Thủvuông góc 90° vớiMặt Trăng2.61
Long Thủvuông góc 90° vớiHải Vương Tinh0.42