Vẽ lá số mới   Trang chính   Bầu trời bây giờ   Tìm giờ sinh bằng giờ Mặt Trời mọc

Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Song Tử 03°40'39"
Mặt Trăng  Bảo Bình 16°59'19"
Thủy Tinh  Song Tử 08°07'08"
Kim Tinh  Kim Ngưu 11°51'02"
Hỏa Tinh  Cự Giải 05°49'15"
Mộc Tinh  Nhân Mã 21°30'49" R
Thổ Tinh  Ngư Dương 20°01'11" R
Thiên Vương Tinh  Kim Ngưu 04°18'58"
Hải Vương Tinh  Song Ngư 18°31'14"
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 22°56'07" R
Chiron  Dương Cưu 05°05'48"
Lilith  Song Ngư 02°22'39"
Long Thủ / La Hầu / Moon Node (Thật / True)  Cự Giải 18°30'40"
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
Mặt Trờilục hợp 60° vớiChiron1.42
Mặt Trờivuông góc 90° vớiLilith1.30
 
Mặt Trăngngũ chiếu 150° vớiLong Thủ1.52
 
 
 
Hỏa Tinhlục hợp 60° vớiThiên Vương Tinh1.50
Hỏa Tinhvuông góc 90° vớiChiron0.72
 
Mộc Tinhvuông góc 90° vớiHải Vương Tinh2.99
 
Thổ Tinhlục hợp 60° vớiHải Vương Tinh1.50
Thổ Tinhtrùng tụ 0° vớiDiêm Vương Tinh2.92
Thổ Tinhđối góc 180° vớiLong Thủ1.51
 
Thiên Vương Tinhlục hợp 60° vớiHỏa Tinh1.50
Thiên Vương Tinhlục hợp 60° vớiLilith1.94
 
Hải Vương Tinhvuông góc 90° vớiMộc Tinh2.99
Hải Vương Tinhlục hợp 60° vớiThổ Tinh1.50
Hải Vương Tinhtam hợp 120° vớiLong Thủ0.01
 
Diêm Vương Tinhtrùng tụ 0° vớiThổ Tinh2.92
 
Chironlục hợp 60° vớiMặt Trời1.42
Chironvuông góc 90° vớiHỏa Tinh0.72
 
Lilithvuông góc 90° vớiMặt Trời1.30
Lilithlục hợp 60° vớiThiên Vương Tinh1.94
 
Long Thủngũ chiếu 150° vớiMặt Trăng1.52
Long Thủđối góc 180° vớiThổ Tinh1.51
Long Thủtam hợp 120° vớiHải Vương Tinh0.01